Escola d’estiu/ Activitats d’oci d’hivern

El 9 de juny del 2016 es va obrir a l’ajuntament d’Alcúdia un expedient per la contractació d’un servei d’execució i desenvolupament d’un projecte d’oci i temps lliure amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu d’oferir un espai de respir als familiars i de promocionar a les persones amb discapacitat.
Prodis decidí presentar la seva proposta en vista a l’experiència dins l’àmbit i va guanyar el concurs.
Mitjançant aquest projecte les persones amb discapacitat intel·lectual d’Alcúdia que ho desitgin podran gaudir d’activitats adaptades durant els mesos de juliol i agost de dilluns a divendres. A partir del setembre fins al mes de juny es realitzen sortides de cap de setmana (de dos a tres cops cada mes) on es realitzen activitats tals com anar al cinema, estades a hotels, sortides amb kayac… Tot finançat pel consistori.
A més, també hi participen persones d’altres pobles propers com Pollença, sa Pobla, etc. formant així noves xarxes socials per a un col·lectiu que molts de cops queda aïllat de la societat.
Les activitats d’oci s’han mostrat com contribuïdores en la percepció subjectiva de satisfacció i benestar i, per tant, milloren la qualitat de vida de la persona. La participació, compresa com la implicació en les situacions de la vida, incloent l’oci i les activitats recreatives, està associada a la millora del benestar emocional, de les relacions socials i al desenvolupament de competències de les persones amb discapacitat intel·lectual.
S’han aconseguit així 2 anys de col·laboració (prorrogables fins a 4) amb l’ajuntament d’Alcúdia, fet que ajuda a promocionar i ampliar tant l’associació com el col·lectiu de persones amb discapacitat.
Els objectius generals de dita escola d’estiu/activitats d’hivern seran:
• Promoció social d’aquest col·lectiu
• Oferir un programa d’activitats lúdiques i formatives adreçades i adaptades a les persones amb discapacitat intel·lectual del municipi d’Alcúdia i entorn proper.
• Oferir als pares/tutors un espai de respir.

Objectius específics:
• Normalització del col·lectiu. Es duran a terme activitats pròpies de l’adultesa, intentant cobrir tant els més joves (activitats esportives i dinàmiques) com els més adults (activitats més pausades com el cinema) d’una manera equitativa.
• Cobrir les necessitats d’oci del col·lectiu segons les seves preferències.
o Oferir un programa d’activitats ampla i que treballi diferents àmbits de l’oci: manualitats, esports, cultural, sortides…
o Possibilitar el compartir i gaudir d’aquestes activitats amb un grup d’iguals i persones del municipi de Pollença.
o Aprendre jocs i temàtiques noves.
o Crear llaços d’amistat entre els usuaris.
o Crear consciència de grup i estimular la solidaritat.
o Contribuir a la formació humana dels usuaris (potenciació de valors, actituds…. ).
o Millora comunicació globalment (àmbit emocional, verbal i corporal).
• Integració i inclusió. Des del programa d’oci intentarem participar a totes les activitats que s’organitzin als municipis propers, com per exemple alguns dels actes de Sant Jaume, de la Patrona a Pollença o de Sant Antoni a sa Pobla.
• Autonomia personal. Es fomentarà que els usuaris adquireixin responsabilitats, que desenvolupin sols les activitats, s’intentarà empoderar/motivar… però sempre mitjançant una supervisió i en un context segur.
• Creació d’un grup de familiars que els pugui servir d’autoajuda. Animarem als familiars que parlin entre ells, proposant grups de wassap, quedades informals entre ells, reunions informatives, festa de fi d’estiu… Possibilitant així que es coneguin tots i puguin intercanviar idees.
• Sensibilització. Aprofitant els mitjans de comunicació locals (com per exemple la radio), intentarem donar veu als usuaris per intentar desmitificar idees arraigades a la comunitat.
• Dinamitzar l’entorn (el municipi) i la participació d’aquest sector amb els seus diferents membres dins la vida comunitària en el dia a dia del municipi.

El programa d’activitats per a persones amb discapacitat té una incidència damunt la població, en el sentit de que cream sensibilització, tant als mes majors com amb els mes petits, ja que compartim molts d’espais junts: piscina, platges, places… Es produeix una des estigmatització del col·lectiu. La incidència damunt els usuaris es reflecteix amb una inserció dins la societat, ja que molts de cops estan aïllades dins el seu entorn familiar.
Amb l’experiència dins el sector s’ha pogut comprovar com els alcudiencs i pollencins s’involucren amb les nostres activitats i participen activament, ja sigui oferint recursos com gaudint amb els usuaris en alguns moments.

Comencem així una etapa de col·laboració (que abans ja s’havia duta a terme amb èxit) amb el poble veí d’Alcúdia que esperem sigui positiva pel col·lectiu de persones amb discapacitat.