Qualitat

QUI SOM -.

PRODIS és l’ Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitat. És una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit comarcal constituïda al 1992 per un grup de pares de persones amb discapacitat amb la finalitat de crear una xarxa de serveis que donessin resposta a les seves necessitats.

Inscrita en el Registre de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma el 8 /9/1997 amb el nº 2232 i també, inscrita en el registre de entitats que desenvolupen activitats en el camp de l’ acció social de la Direcció General d’acció social de la Conselleria de Presidència amb el nº 174. Atès que la qualitat és un pilar fonamental de la nostra activitat, el sistema de gestió de PRODIS està certificat amb la norma UNE EN ISO 9001

A l’actualitat disposa dels següents serveis :

 • Servei Ocupacional:
  • Atenció psicològica
  • SASF
  • SIL
 • Habitatge supervisat
 • Servei Sociocultural i d´oci

 

MISSIÓ -.

L’organització entén com a un dels valors fonamentals la prestació del servei, es per això que des dels seus inicis treballa per promoure, crear i mantenir serveis encaminats a aconseguir una millor qualitat de vida de la persona amb discapacitat, les seves famílies i l’entorn.

Com a pilars fonamentals:

Persona -.
Entenem per persona; l’ésser individual amb drets i deures que mereix una atenció integral basada en el respecte i l’atenció de les seves capacitats , atenent a la seva edat biològica.

 

Família -.
Entesa des de la diversitat, com a context encaminat a cobrir les necessitats mútues dels seus membres. Que a causa de la seva particularitat, els oferim suport específic mitjançant la col·laboració recíproca, per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 

 

Entorn -.
Entès com a context dinàmic composat per diferents agents que interaccionen amb la persona; del qual aprofitem les oportunitats que ens dóna per a dur a terme la nostra missió.

 

   

VISIÓ-.

Prodis pretén donar cobertura a les necessitats de la persona amb discapacitat en els diferents àmbits i durant tot el seu procés evolutiu, convertint-se així, en un referent social dins la zona nord de Mallorca.

En aquesta línea, serem una entitat reconeguda per la seva qualitat d’atenció als usuaris i les seves famílies.

VALORS -.

Els valors que donen coherència a les nostres actuacions com entitat
i que ens ajudaran a assolir la nostra visió, són els següents :

 • Foment del sentiment d’identitat corporativa del personal de l´entitat i de tots els seus membres (usuaris, famílies, voluntaris …).
 • Potenciació de la professionalitat dels treballadors (mitjançant la formació) i creació de perfils específics.
 • Treball constant per aconseguir la millora contínua dels processos que fonamenten la nostra pràctica.
 • Tenir una perspectiva global de qualitat del Servei, fonamentada en la calidesa (de tracte amb els diferents clients,potenciació comunicació, apreciació i significació dels seus membres…)
 • Integració de criteris de respecte al medi-ambient (reciclatge de residus, reutilització i reciclatge de mobiliari i estris del nostre entorn)
 • Creativitat en els processos com a part del nostre repte diari per a la millora contínua.
 • Fomentar la participació e implicació del nostre entorn, com a generador d’oportunitats.

Respecte a les persones amb discapacitat, usuaris dels nostres serveis. Emfatitzem els següents:

 • Intel·ligència emocional. Perquè les persones són alguna cosa més que “un fitxer de dades“, són un cúmul de riquesa (emocions, sentiments…) amb la qual hem de treballar i potenciar.
 • Persones amb drets; com a persones han de gaudir de les mateixes oportunitats de participació activa dins la vida comunitària.
 • Competència i activitat; perquè les persones amb discapacitat tenen validesa suficient per complir amb les seves responsabilitats I poden contribuir a la millora de l’entorn.
 • Autonomia en quant a capacitat d´afrontar les diferents situacions.

 

OBJECTIUS que ens marquem -.

1. Desenvolupar i gestionar programes i serveis adequats a les necessitats de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
2. Millorar contínuament la nostra gestió , per fer més eficaç i eficients els nostres serveis.
3. Desenvolupar mesures i actuacions conjuntament amb Administracions i Patronal; encaminades a millorar la qualitat i continuïtat dels serveis que oferim.
4. Aconseguir la satisfacció d´ usuaris , familiars i tots aquells relacionats amb la prestació del nostres Serveis.

I per tot això la Junta Directiva es compromet a complir amb els requisits de l´usuari, els legals o reglamentaris i tots aquells que l´organització s’adhereixi voluntàriament.

Pollença, a 27 de Juliol 2021.