L’entitat

PRODIS és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit comarcal ubicada al municipi de Pollença i encaminada a la prestació de serveis.

Constituïda el 1992, neix per donar resposta a les necessitats i inquietuds socials i personals d’un grup de famílies.

Està inscrita en el Registre de Serveis Socials de la CAIB des del 8 /9/1997.

OBJECTIUS que ens marcam:

  • 1. Desenvolupar i gestionar programes i serveis adequats a les necessitats de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.
  • 2. Millorar contínuament la nostra gestió per fer més eficaços i eficients els nostres serveis.
  • 3. Desenvolupar mesures i actuacions, conjuntament amb administracions i patronal, encaminades a millorar la qualitat i continuïtat dels serveis que oferim.