Missió, visió i valors

MISSIÓ

Promoure la creació i el manteniment de serveis encaminats a la millora contínua de la qualitat de vida de la persona amb discapacitat.

Aquesta tasca se suporta en tres pilars: persona, família i entorn.

 • Persona: Entenem per persona l’ésser individual, amb drets i deures, que mereix una atenció integral basada en el respecte i l’atenció de les seves capacitats, atenent la seva edat biològica.
 • Família: Entesa des de la diversitat com a context encaminat a cobrir les necessitats mútues dels seus membres a qui, a causa de la seva particularitat, oferim suport específic mitjançant la col·laboració recíproca, per tal de millorar la seva qualitat de vida.
 • Entorn: Entès com a context dinàmic compost per diferents agents que interaccionen amb la persona i del qual n’aprofitam les oportunitats que ens dóna per dur a terme la nostra missió.

VISIÓ

Prodis pretén donar cobertura a les necessitats de la persona amb discapacitat en els diferents àmbits i durant tot el seu procés evolutiu; es converteix així en un referent social dins la zona nord de Mallorca.

En aquesta línia, som una entitat reconeguda per la seva qualitat d’atenció als usuaris i a les seves famílies.

VALORS

Els valors que donen coherència a les nostres actuacions com entitat són:

 • Foment del sentiment D’IDENTITAT CORPORATIVA del personal de l’entitat i de tots els seus membres (usuaris, famílies, voluntaris …).
 • Potenciació de la PROFESSIONALITAT dels treballadors (mitjançant la formació) i creació de perfils específics.
 • Treball constant per aconseguir la MILLORA CONTÍNUA dels processos que fonamenten la nostra pràctica.
 • Tinença d’una PERSPECTIVA GLOBAL de qualitat del servei fonamentada en la calidesa (de tracte amb els diferents clients), en la potenciació de la comunicació, l’apreciació i significació dels seus membres…
 • Integració de criteris de RESPECTE AL MEDIAMBIENT centrats en el reciclatge de residus i la reutilització i reciclatge de mobiliari i d’estris del nostre entorn.
 • CREATIVITAT en els processos com a part del nostre repte diari per a la millora contínua.
 • Foment de la PARTICIPACIÓ I DE LA IMPLICACIÓ EN EL NOSTRE ENTORN com a generador d’oportunitats.

Respecte de les persones amb discapacitat:

 • INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL, perquè les persones són alguna cosa més que “un fitxer de dades”, són un cúmul de riquesa (emocions, sentiments…) amb la qual hem de treballar i que hem de potenciar.
 • PERSONES AMB DRETS, perquè com a persones han de gaudir de les mateixes oportunitats de participació activa dins la vida comunitària.
 • COMPETÈNCIA I ACTIVITAT, perquè les persones amb discapacitat tenen validesa suficient per complir amb les seves responsabilitats i, a més, poden contribuir a la millora del entorn.
 • AUTONOMIA, quant a la capacitat d’afrontar les diferents situacions.