Servei d’Inserció Laboral

Definim el servei

Servei d’atenció individual que proporciona oportunitats d’inserció a un determinat col·lectiu de persones discapacitades amb un determinat grau d’autonomia i unes condicions personals afavoridores.

  • Treballam amb itineraris individualitzats per tal de potenciar la integració i la no discriminació.
  • Cada persona disposa del seu projecte professional elaborat en base a les seves necessitats, possibilitats i interessos.
  • Efectuam un seguiment tècnic del procés d’inserció per tal de mitjançar entre el treballador i el seu entorn.

Fases de l’itinerari:

fases-itinerari

Com hi pots accedir?

  • Cal disposar del certificat minusvalidesa.
  • Tenir 18 anys.
  • Ésser soci/sòcia de l’entitat.