Servei d’Inserció Laboral

Definim el servei

Servei d’atenció individual que proporciona oportunitats d’inserció a un determinat col·lectiu de persones discapacitades amb un determinat grau d’autonomia i unes condicions personals afavoridores.

  • Treballam amb itineraris individualitzats per tal de potenciar la integració i la no discriminació.
  • Cada persona disposa del seu projecte professional elaborat en base a les seves necessitats, possibilitats i interessos.
  • Efectuam un seguiment tècnic del procés d’inserció per tal de mitjançar entre el treballador i el seu entorn.

Fases de l’itinerari:

fases-itinerari

Com hi pots accedir?

  • Cal disposar del certificat minusvalidesa.
  • Tenir 18 anys.
  • Ésser soci/sòcia de l’entitat.

 

Projecte IRPF

A l’associació PRODIS la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació l’hi concedí una subvenció destinada a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest projecte tindrà una durada de 2 anys (2019 i 2020) i inclou:

aproximació a les persones que s’ajustin al perfil del programa, orientació laboral, cursos de formació, prospecció d’ofertes de feina, assessorament a l’empresari en quan a la contractació de la persona, gestió/acompanyament de tramitació documental (targeta del SOIB, tràmits a la seguretat social…), sensibilització al conjunt de la societat, mediació entre empresa-treballador, resolució de conflictes en l’àmbit laboral, seguiment de les necessitats de la persona inserida, coordinació amb els serveis públics de recerca i millora de feina (SOIB), elaboració de convenis de col·laboració amb les empreses de l’entorn…

Aquestes accions es donen tan en format de sessió individual com en grup (segons el tipus d’interessos i capacitats).

Per a més informació descarregau-vos un tríptic informatiu aquí.