Servei d’Atenció Sociofamiliar

Definim el servei

Servei d’atenció diürna que orienta i atén les necessitats personals, psicològiques i formatives de la persona amb discapacitat i de les seves famílies, per tal de donar resposta a les demandes que ens plantegen i per millorar la qualitat de vida de les famílies que tenen un membre amb discapacitat, i que també treballa paral·lelament amb l’entorn per potenciar la integració i fomentar el coneixement envers el col·lectiu.

Com hi pots accedir?

Cal ser soci de l’entitat o beneficiari d’algun servei.
O el demandant ha de ser una persona amb discapacitat o un familiar vinculat.