Centre Ocupacional Alzinar

Definim el servei

Servei concertat d’atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència per a la realització de les activitats de la vida quotidiana. També dóna suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, per tal que cada persona usuària pugui arribar, dins les seves possibilitats, a la màxima integració social i laboral.

El centre inclou tres modalitats formatives:

Taller de jardineria
Taller de cordatge-restauració
Taller de ceràmica

Com hi pots accedir?

  • Cal disposar del certificat de minusvalidesa.
  • Tenir 18 anys.
  • No patir cap malaltia infectocontagiosa en fase activa, ni qualsevol altra que requereixi atenció permanent en un centre hospitalari.
  • S’ha de sol·licitar plaça a l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials).