COL·LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS

A principi d’any PRODIS va tornar a posar en marxa el seu servei d’oci i temps lliure després d’uns anys complicats derivats de la crisi sanitària on no vam gaudir d’aquestes activitats tan importants, sobretot per la millora de la qualitat de vida de la persona amb discapacitat intel·lectual (DI).

Aquesta posada en marxa va venir impulsada per la subvenció atorgada per la Conselleria d’Afers Socials i Esports de PROGRAMES IRPF 2022 – 2023 per a desenvolupar una ampla programació d’activitats tant per als usuaris de l’entitat PRODIS com per a persones amb DI que s’hi han volgut adherir. Així doncs gràcies a dita institució durant els anys 2023 i 2024 ens podrem veure beneficiats d’un suport econòmic que ens permetrà millorar el servei d’oci amb unes activitats més variades i amb més personal de suport.

Dita col·laboració amb l’administració ja es dona des de fa uns 3 anys amb altres projectes executats com: un programa d’inserció laboral per a persones amb DI, un programa educatiu sobre la qualitat de vida que abraçava tant usuaris amb DI com les seves famílies, ajudes per a l’adquisició d’un nou transport, etc.

La dinàmica del projecte són activitats tant esportives com comunitàries i culturals que es realitzen 4 cops a la setmana, amb activitats especials puntuals com l’estada a un hotel realitzada el darrer cap de setmana d’octubre on hi participaren unes 30 persones amb DI.

Els objectius perseguits amb aquest programa son:

 • Promoció i garantir el dret de gaudir d’activitats d’oci i temps lliure
 • Capacitat de decisió i gaudir del propi temps lliure i d’oci.
 • Establir vincles i ampliar el cercle de relacions socials.
 • Augment de la inclusió social
 • Augment del desenvolupament personal
 • Millora del benestar físic i emocional
 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Potenciar les habilitats socials.
 • Aconseguir satisfacció.
 • Proporcionar noves experiències vitals.
 • Gaudir i compartir vivències agradables.
 • Orientació, assessorament i suport als familiars per a promoure l’autonomia de la persona amb discapacitat i el seu dret a un temps de respir.