Incorporació d’un nou treballador

A principi d’any es va incorporar un nou professional a l’entitat. Es tracta d’un auxiliar administratiu.

Seguint la línia de Prodis ,de donar cobertura a les necessitats de la persona amb discapacitat en els diferents àmbits, des de l’entitat s’ha apostat per incorporar a persones amb discapacitat. Aquest treballador ha estat  seleccionat de la cartera del servei d’inserció laboral i ha estat format dins l’entitat amb un itinerari individualitzat en base a les seves necessitats, possibilitats i interessos.

Així doncs, donam la benvinguda a en Miquel.