COMITÈ ÈTIC de PRODIS

El 30 de gener de 2020 es va constituir el comitè ètic de PRODIS.

És un òrgan de consulta creat per garantir la defensa i compliment dels principis ètics de l’organització, promoure els drets de les persones usuàries i la qualitat assistencial dels nostres serveis.

Les funcions d’aquest comitè son:

  • Resoldre dubtes i conflictes en qüestions de drets de les persones i familiars
  • Fer un seguiment de queixes i d’incidències
  • Mesures per promoure els drets de les persones
  • Garantir la participació de les persones usuàries en la millora de la gestió
  • Revisar les qüestions del servei que afectin l’ètica professional i el dret de les persones

Està compost per dos membres de l’equip professional, dos membres de la junta directiva, dos usuaris i dos familiars.

Funcionament de l’òrgan:

Reunions almenys tres cops a l’any, depenent dels temes i la importància d’aquests.

La darrera reunió es va realitzar el 29 de setembre on es van analitzar les mesures dutes a terme fins ara per prevenir la malaltia de la COVID a l’entitat.

Es va concloure que s’estan duent a terme les mesures necessàries a pesar dels canvis implantats tant a l’equip professional com als usuaris i a les famílies d’aquests.

Alhora, aquest comitè vol fer una crida a la responsabilitat de la societat, a fi de que s’aturi la propagació de la pandèmia i puguem realitzar les activitats i dinàmiques que fèiem habitualment, abans de la malaltia.

Per últim, es realitza un reconeixement públic als nostres usuaris, els quals s’han adaptat a la nova situació amb valentia i paciència.

Els valors ètics de Prodis estan basats en tres dimensions, que son:

  • Valors centrats en la persona: defensa dels drets de les persones, foment de la igualtat i no discriminació, garantir la llibertat i fomentar la capacitat de decisió, la dignitat de les persones com a principi fonamental.
  • Centrats en l’organització: promoció de la implicació en les decisions estratègiques i de funcionament, compliment de la missió per part de tots els membres de l’organització, justícia i respecte per totes les parts interessades amb la nostra gestió i gestió basada amb la qualitat de servei.
  • Centrats amb la societat: gestió basada amb la responsabilitat social, transparència en la gestió.